X
Nederlands (Nederland)
English (United States)

AgroConnect-winterwebinar 25 november 2021

AgroConnect-winterwebinar
Donderdagmiddag 25 november 2021,

van 14:30 tot 16:20 uur.


Het programma was als volgt:
 

14:30-14:40

Opening door de voorzitter, Martin Vervoorn

 

 

14:40-15:10

Jakob de Vlieg (Prof. Data Science & Lead AgriFoodTech, TU/e & JADS)
“Heeft de Agri&Food sector nog toekomst zonder Artificiële Intelligentie in dit tijdperk van big data, sensors en robotica?”
Het huidige systeem van produceren, verwerken en verhandelen van voedsel is over zijn houdbaarheidsdatum heen. Ook voor de Nederlandse Agri&Food sector wordt de inzet van Artificial Intelligence (A.I.) en HigTech alsmaar belangrijker. Doorbraken op het grensvlak tussen AgriFood en slimme technologie kunnen bijvoorbeeld oplossingen bieden voor onvoldoende beschikbare arbeidskrachten voor de land- en tuinbouw. Via slimme data-integratie kunnen duurzamere voedselketens worden ontwikkeld door productie, bronnen en gebruikers effectiever op elkaar af te stemmen. Dit om zowel economische waarde te verhogen als verspilling en onnodige bewerking te voorkomen. Een systeemwijziging en gestructureerde samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven is essentieel in dit tijdperk van digitalisering. In deze presentatie zal ik aan de hand van een aantal lopende projecten kansen en uitdaging toelichten. 

De presentatie van Jakob is hier te vinden.

 

 

15:10-15:40

Jeen Nijboer (Themamanager Food & Agri Duurzaamheid Rabobank)
Impact GLB 2023 op informatisering in de agrifood sector
Geeft de visie van de Rabobank op de impact van het nieuwe Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB 2023) op de sector en hoe informatisering / automatisering bij kunnen dragen om de boer en ketenpartijen optimaal te ondersteunen in deze transitie.

De presentatie van Jeen is hier te vinden.

 

 

15:40-15:45

Pauze

 

 

15:45-16:15

Melanie Murk (Business development FarmTrace)
Digitalisering als versneller van strategische samenwerking in de voedselketen.
Uit eerder onderzoek blijkt dat strategische samenwerking in de voedselketen kan leiden tot waarde creatie. Digitalisering is een middel om dit te versnellen. Melanie Murk geeft haar visie op huidige ontwikkelingen, uitdagingen en kansen die verdere digitalisering in de keten biedt.
Melanie is tevens als gastdocent en auteur verbonden aan EFMI Business School.

De presentatie van Melanie is hier te vinden.

 

 

16:15-16:20

Afsluiting