X
Nederlands (Nederland)
English (United States)

Over AgroConnect

AgroConnect is een overlegplatform voor het maken van afspraken over het delen van data en over datauitwisseling in Nederlandse agri- & foodsector.

AgroConnect zorgt dat knelpunten in het uitwisselen en delen van data worden opgelost. AgroConnect communiceert met haar leden via nieuwsbrieven, seminars, workshops en symposia. AgroConnect participeert in het Europese CenAgro-overleg en UN/Cefact en draagt zo bij aan de ontwikkeling van internationale standaarden. AgroConnect ontplooit samen met het Ministerie van Economische Zaken (RVO) en het Nederlandse bedrijfsleven initiatieven tot administratieve lastenverlichting in het kader van 100% digitaal. Leden van AgroConnect kunnen gratis deelnemen aan de seminars en symposia van AgroConnect en ontvangen de AgroConnector (de nieuwsbrief). Leden kunnen via de Algemene Ledenvergadering of via het bestuur richting geven aan de ontwikkelingen op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling in de landbouw.