X
Nederlands (Nederland)
English (United States)

AgroConnect-zomerseminar 8 juni 2023

AgroConnect-zomerseminar, donderdagmiddag 8 juni 2023

Programma

13:15-13:45     Ontvangst
 

13:45-14:00     Opening
Door de voorzitter, Martin Vervoorn.

 

14:00-14:30     Josien van Harten (Agrifirm)

Over het project 'Slim Landgebruik', het ondersteunen van boeren in het verhogen van koolstofvastlegging, het verbeteren van bodemfuncties en het reduceren van lachgasemissie en welke rol ICT hierin speelt.
De presentatie is hier te vinden.

 

14:30-15:00     Frank Verhoeven (Boerenverstand)

Over nut en noodzaak van KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) voor het ondersteunen van boeren richting integrale realisatie van alle duurzaamheidsopgaven. De ervaringen uit het project Zuidwestelijke delta worden gedeeld en de rol van ICT wordt geduid.
De presentatie is hier te vinden.

 

15:00-15:30:    Pauze

 

15:30-16:00     Harmen van Dam (Hortivation)

Over het Hortivation-dataplatform; een sector platform voor het delen van data over het ontwerp en het presteren van de kas. Aan de hand van het dataplatform van NVM-makelaars in de woningmarkt worden succesfactoren benoemd voor sectorbrede data-uitwisseling.
De presentatie is hier te vinden.

 

16:00-16:30     Ivor Bosloper (CropX, Dacom)
Over de internationale scope van CropX, de integratie met de datahubs van de trekker en machine leveranciers, de discussie over datawallets c.q. datakluisjes, lessons learned met datauitwisseling, uitdagingen en aanpak voor de toekomst. 

De presentatie is hier te vinden.

 

16:30-16:45     Sluiting