X
Nederlands (Nederland)
English (United States)

WHY-HOW-WHAT, de Golden Circle van AgroConnect

WHY (waarom AgroConnect bestaat)

ICT speelt een steeds belangrijkere rol in de land- en tuinbouw. Deze sector staat voor verschillende uitdagingen, zoals het verhogen van de efficiëntie, het verminderen van de impact op het milieu en het waarborgen van voedselveiligheid, diervriendelijkheid en voedselzekerheid voor een groeiende wereldbevolking. ICT-oplossingen helpen bij het aanpakken van deze uitdagingen. ICT is een belangrijke pijler van de land- en tuinbouw, waarbij het niet alleen helpt bij het verbeteren van de productiviteit en efficiëntie, maar ook bij het bevorderen van duurzaamheid en transparantie in de voedselproductie.
Data interoperabiliteit speelt een cruciale rol speelt om de genoemde uitdagingen in de land- en tuinbouwsector het hoofd te bieden, door ervoor te zorgen dat gegevens gemakkelijk tussen partners in de keten kunnen worden gedeeld, geïntegreerd en geanalyseerd. Interoperabiliteit is het vermogen dat verschillende systemen, apparaten en applicaties naadloos gegevens met elkaar delen en kunnen begrijpen.
AgroConnect wil een bijdrage leveren aan het bevorderen van data interoperabiliteit tussen bedrijven en organisaties die actief zijn in de Nederlands Agri- en Food.

HOW (hoe AgroConnect haar doelen bereikt)

Het realiseren van (meer) data-interoperabiliteit vereist samenwerking tussen organisaties. AgroConnect wil deze samenwerking op twee manieren bevorderen:

  • zorgen dat bedrijven en organisaties goed geïnformeerd zijn, elkaar kennen, vertrouwen, hun gezamenlijke doelen her- en erkennen en willen samenwerken: de netwerkpijler.
  • zorgen dat er zo weinig mogelijk technische belemmeringen zijn om digitale interactie tussen verschillende organisaties tot stand te brengen: de digitaliseringspijler.

AgroConnect stimuleert en faciliteert; AgroConnect levert desgewenst ondersteuning aan de werkgroepen.
AgroConnect is geen eigenaar van standaarden. AgroConnect dwingt geen standaarden af.
De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van wat wordt opgeleverd; AgroConnect is hierin niet sturend. AgroConnect stimuleert en ondersteunt het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de werkgroepen; bijvoorbeeld door het verzamelen van best practices en lessons learned en ondersteuning bij het implementeren van standaarden (een snelle onboarding).

WHAT (hoe aan te pakken)

Netwerkpijler
AgroConnect verbindt organisaties en bedrijven door het organiseren van evenementen en webinars, het publiceren van nieuwsbrieven en het gebruik van digitale media. Als vereniging speelt de ALV hier ook een belangrijke rol als verbindende factor tussen de leden.

Digitaliseringspijler
Een breed gedragen raamwerk van grondbeginselen voor het verantwoord delen van data, is een randvoorwaarde voor een succesvolle en competitieve sector. AgroConnect stimuleert als onafhankelijke partij in de sector de totstandkoming van dit afsprakenstelsel. AgroConnect richt zich daarbij uitsluitend op het non-competitieve domein. Nationaal en internationaal, door samenwerking, standaardisatie en kennisuitwisseling.